GIMP spiekbriefje

Hier een spiekbriefje voor wat recepten en functies die ik wel eens vergeet in GIMP.

Witbalans

Colors --> White balance vind ik niet zo handig; werk liever met curves als ik het echt met de hand wil doen. Maar, meer automatisch:

 • Automatisch: Colors --> Auto --> White Balance (ja, logisch eigenlijk)
 • Handmatig d.m.v. wit/grijs/zwartpunten: Colors --> Levels... brengt je naar de Adjust Color levels box; rechts onderin de zrwart/grijs/witpunt-kiezers; je kan daarna doorklikken naar 'Edit these settings as curves' voor de fijnafstelling.

Maskers en Lagen

Oplichten

Soms heb je een foto waar je een deel lichter wilt maken (dus niet HDR, maar meer als een gradient). Maak een tweede laag, met hierin een zwart-wit gradient (zwart waar je niet wilt oplichten, wit waar wel). Kies vervolgens de 'Dodge' mode, en verander met de 'Adjust Color Curves' tool de sterkte van het effect. Wat voor mij werkt is de curve terug te brengen naar twee segmenten: een helemaal op nul in de linkerhelft van de curve, een van 0 naar 50% op de rechterhelft (dit brengt de laag naar een verloop van zwart naar grijs).

Een sterk vergelijkbaar effect kan je krijgen met de 'Divide' mode, alleen moet je gradient nu van voornamelijk wit naar grijs verlopen, dus de inverse van de 'Dodge' laag. Makkelijker als je de gradient wilt genereren vanuit een geblurd image. Schaduwpartijen worden goed uitgelicht met een Gaussian blur rond de 500 (image size 3000x2000), beetje HDR-effect met blur op 50, radius 5 licht alleen de donkere delen in de schaduwpartijen op en geeft dan fletse schaduwen, niet mooi.

Pseudo-HDR

Hoe zat het ook al weer: bijvoorbeeld voor pseudo-HDR wil ik een zwart-wit versie van mijn plaatje in het masker van een andere laag krijgen... Ik heb al twee plaatjes die ik wil mergen (BackgroundLayer en Layer1)

 • Add Layer Mask bij Layer1 (zorg dat deze bovenaan in de stack staat)
 • Kopieer de layer (BackgroundLayer) waarvan je de masker wilt maken (Control-C)
 • Zorg dat je de mask geselecteerd hebt (witte rand)
 • Paste de gekopieerde layer (control-V)
 • Anchor de layer (control-H); je ziet hem nu in de mask verschijnen

Poor mans HDR: Als de bovenste layer de 'lichte' is: blur de mask (Gaussian, radius 100 voor een 3000x2000 picture), inverteer het masker en maak het contrast hoger met curves. Beetje spelen om een natuurlijke instelling te krijgen. Vaak beter resultaat dan alleen maar met curves spelen...

High-pass sharpening

Een selectieve verscherpmethode:

 • Duplicate de laag 2x (dus naar 3 lagen), hernoem de middelste "highpass"
 • Inverteer bovenste laag (color -> invert)
 • Zet de layer mode: 'grain merge' (het hele beeld wordt nu grijs); doe een Gaussian blur (filters -> blur ->gaussian) met ongeveer 20 (7 Mpixel foto) (kan asymmetrisch zijn, als je bijvoorbeeld de horizontale aspecten alleen wilt verscherpen): nu zie je de scherpe overgangen
 • Layers -> Merge down van de bovenste laag
 • Zet demode van de  bovenste laag op overlay

Klaar is Kees!

Low-level noise filtering

Voor mij geschikt bij foto's met erg veel ruis: Filters --> Eg --> ISO noise reduction met optie Luminance (of sneller en voor mij niet slechter: Filters --> Blur --> Selective Gaussian Blur, radius 3..5); gevolgd door Filters --> Enhance --> Despeckle (zorg wel dat de belichting al ongeveer goed is). Pas op; snel een plastic look en artifacten...

Alternatief verzachten zonder details/randen te verliezen (met twee lagen als in peseudo-hrd): laag kopieren, Filters -> Edge Ddetect -> Edge, kleur er uit halen met Colors --> Desaturate, Focus Blur, en met curves zo spelen dat je de gewenste randen overhoud. Nog een invert (zwarte lijnen op witte achtergrond), een Blur, en eventueel opschonen van het masker wat betreft puntjes: dit is je masker om aan een geblurde kopie toe te voegen.

Plug-ins

Enkele plug-ins die interessant klinken maar die ik nog niet geprobeerd heb (tijdgebrek):

Ik heb een aantal uitbreidingen geïnstalleerd (plugins). Er zijn heel veel plugins (zie bij GIMP in Help -> PLugin Browser een overzicht van zo'n 500 stuks, of kijk op registry.gimp.org voor meer info)...

En verder

Nog in te vullen (werk in uitvoering)